Klejtrup By- og LegeparkKlejtrup By- og Legepark ligger i byen nær Klejtrup hallen og ved hjælp af stisystemer binder den byen sammen.

Udgangspunktet er, at alle kan benytte Klejtrup By- og Legepark. Endvidere er der lagt vægt på at skabe et udviklende og inspirerende miljø, med udgangspunkt i de 7 intelligenser, således at der er skabt optimale betingelser for leg, fantasi og udvikling. By- og legeparken er bygget op, så den indeholder faciliteter, der kan benyttes af alle alders grupper. Beachvolleybaner, amfiteater, småbørnslegeplads, petanquebaner, motorisk legeplads, skovlysning, pavillon, blomsterhave/oplevelses sti, multibane og den centrale plads, med borde og bænke. By- og legeparken kan benyttes af alle, og det er gratis at opholde sig der. Der kan bookes forskellige områder til private arrangementer efter ønske.

Ifølge aftale med kommunen står Klejtrup Idrætsforening for den årlige drift og vedligeholdelse.

Ideen med Legeparken er, at den med dens placering vil kunne binde byen sammen og i sammenhæng med eksisterende stisystemer, børnehave, skole, kulturhus, ældrecenter, ungdomsboliger og boligområde skabe et rekreativt fritids- og sportsområde.

Målgruppen er byen og områdets beboere: Børn, unge, voksne og ældre. Målet er et samlingssted for alle med lyst til leg og sport.


Multibane


Til bl.a. fodbold, håndbold, hockey og basket.

 

På skråningen ved siden af banen er der etableret tilskuerpladser.
Fra multibanen er der via stisystem mulighed for at løbe på rulleskøjter til de øvrige asfalterede områder i legeparken.


Motorisk Legeplads


Legeområdet indeholder to bakker med slugt imellem samt en borg på toppen.

 

Der er mange forskellige muligheder for at komme op, ned, over og under via balancestammer, klatreafdeling, naturtrapper, rutschebane og tov.
I den ene ende af området er der fire springgynger, som appellerer til større børn.

Sidste nyt i dette område:

I 2008 etablerede Klejtrup Idrætsforening et nyt
multi-legeredskab.


Beachvolleybaner


Der er etableret to sammenhængende beachvolleybaner, således der også er mulighed for at spille strandfodbold og lave andre aktiviteter.

Der er tilskuerpladser ved banerne og området er indrammet af beplantning.


Amfieteater


Overdækket scenehalvtag giver mulighed for musik eller teateraktiviteter og beskytter eventuelle instrumenter, lys- og lydanlæg.

 

På bakkens skråninger mod scenen er der etableret tilskuerpladser.
Arenaen hælder svagt ned mod midten, så den kan overrisles og bruges som skøjtebane i vinterhalvåret. Den store runde plads er også anvendelig til rulleskøjteløb.


Småbørnslegepladsen


Sandlegeområde med legehuse og sandlegebord samt gyngeareal.
For at afgrænse og give ro til børnenes leg er sandområdet indrammet af beplantning.

Området er placeret i sammenhæng med den centrale plads, så forældre, dagplejere og pædagoger kan opholde sig på pladsen og samtidig holde øje med børnene.


Petanquebane


Der er en stor petanquebane, som frit kan benyttes af alle.


Den centrale plads


Pladsen er samlingssted for legeparkens forskellige aktiviteter.


Skovlysningen


Pladsen er indrettet med bålhus, bålsted, hængekøjer, stolper til klatring, runde borde og stubbe til at sidde på.

Området kan bruges som udflugtsmål af spejdere og andre interesserede. Her er mulighed for at lave mad.


Udsigtspunktet


Udsigtspunktet er tænkt som en del af gåruten igennem natur- og idrætsparken.

Her kan man overskue hele parken, de omkringliggende arealer og få et kig mod byen og landskabet i baggrunden.


Blomsterhaven/Oplevelsesstien


Blomsterhave og oplevelsessti med forskellige beplantninger.
Stiforløbet starter med lave planter og buske med en tilstødende blomster- og sansehave.
Indgangen hertil markeres af tre pergolaer, der er tilplantet med slyngplanter. Herefter fortsætter stiforløbet igennem beplantning, der tiltager i størrelse og tæthed og afsluttes i tæt skov.
Skoven og blomsterhaven indeholder mangeartede former, farver og dufte og kan bruges til gåture, lærerige ekskursioner for skoleklasser og institutioner, etc.


Halvtage med borde og bænke


Under halvtage er der opstillet bord og bænke, så man i tilfælde af regnvejr kan nyde sin mad og drikke der.


Parkeringsarealet


Parkeringsarealet opdeles i to områder af tre plantefelter. Her opstilles en boldvæg, en basketkurv og plinte til at skate og sidde på.

Arealet kan henholdsvis bruges til boldspil, som rulleskøjte- og skaterbane og til parkering, når der ved lejlighed er behov for det.


Parkbelysning


Der etableres parkbelysning i hele parken, således at området også kan benyttes i de mørke perioder.

På Multibanen og amfie-/skøjtebane etableret ekstra belysning, så disse områder kan benyttes fuldt ud.

Overalt hvor det er muligt tages hensyn til handicappede, f.eks. er samtlige stier anlagt i stenmel, så handicappede nemt kan komme rundt i By- og legeparken.


Hovedsponsor:
Klejtrup Idrætsforening | www.klejtrup.dk | CVR 27197019